Dysponujemy   pełnowymiarowym   placem   manewrowym, przystosowanym do nauki jazdy na kategorię A1, A, B1, B, położonym wśród zieleni
wyłączonym z ruchu publicznego !!!

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK